Video: Andréa Vannucchi
Äänet: Torsten Nilsson, squashy555